Συντελεσμένος μέλλοντας

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Im Jahre 2050 wird die Menschheit die Umwelt total zerstört haben. μέλλον
Bis morgen werde ich die Arbeit erledigt haben.

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που θα ολοκληρωθεί ή θα συμβεί στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.