Συντελεσμένος μέλλοντας

Μέλλον: Συντελεσμένος μέλλοντας ή παρακείμενος;

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας έχει την ίδια σημασία με τον παρακείμενο με μελλοντική σημασία. Και ο παρακείμενος πρέπει να συνοδεύεται από ένα χρονικό προσδιορισμό που θα κάνει σαφές ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
In zwei Monaten hat er sein Examen geschafft.
Wir haben es bald geschafft.