Παρακείμενος

Μέλλον: Παρακείμενος ή συντελεσμένος μέλλοντας;


Ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που θα ολοκληρωθεί ή θα συμβεί στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
In zwei Monaten hat er sein Examen geschafft.
Wir haben es bald geschafft.

 

 

Ο παρακείμενος με μελλοντική σημασία και ο συντελεσμένος μέλλοντας δεν διαφέρουν στη σημασία τους.


Παραδείγματα
Bis morgen werde ich die Arbeit erledigt haben.
In zwei Monaten wird er sein Examen geschafft haben.
Wir werden es bald geschafft haben.