Ενεστώτας

Παρόν

 

Ο ενεστώτας αναφέρεται σε ένα γεγονός που συμβαίνει στο παρόν.

 

Παράδειγμα
Ich esse (gerade) ein Stück Kuchen.

 

Το γεγονός μπορεί να έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και να συνεχίζεται ως τώρα.

 

Παράδειγμα
Sie ist seit Jahren arbeitslos.