Χρόνοι

 

Στα γερμανικά υπάρχουν έξι χρόνοι.

 

Χρόνοι Παραδείγματα
ενεστώτας es funktioniert es geschieht
παρατατικός es funktionierte es geschah
παρακείμενος es hat funktioniert es ist geschehen
υπερσυντέλικος es hatte funktioniert es war geschehen
μέλλοντας es wird funktionieren es wird geschehen
συντελεσμένος μέλλοντας es wird funktioniert haben es wird geschehen sein

 


 

 

Οι χρόνοι είναι οι μορφολογικοί τύποι του ρήματος με τους οποίους δηλώνεται πότε γίνεται αυτό που σημαίνει το ρήμα. Πέρα όμως από αυτό συγκεκριμένοι χρόνοι έχουν και άλλες λειτουργίες όπως για παράδειγμα τη διατύπωσή μιας υπόθεσης, μιας προτροπής κτλ.

 

πτυχή παραδείγματα
χρόνος Er ist um diese Zeit zu Hause.
υπόθεση Er wird um diese Zeit zu Hause sein.
προτροπή Ihr werdet das Geld sofort zurückgeben.

 


 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η συχνότητα χρήσης των χρόνων στην πράξη με βάση τη χρονική βαθμίδα:

 

  παρόν παρελθόν μέλλον
 
ενεστώτας *** * ***
 
παρατατικός   ***  
 
παρακείμενος   *** *
 
υπερσυντέλικος   **  
 
μέλλοντας     **
 
συντελεσμένος μέλλοντας     *

 

*

Ο ενεστώτας για το παρελθόν, ο παρακείμενος για το μέλλον και ο συντελεσμένος μέλλοντας χρησιμοποιούνται σπάνια.

** Ο υπερσυντέλικος και ο μέλλοντας χρησιμοπιούνται αρκετά συχνά για το παρελθόν και το μέλλον αντίστοιχα.
*** Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ο ενεστώτας για το παρόν και για το μέλλον, ενώ για το παρελθόν ο παρακείμενος και ο παρατατικός (κυρίως στο γραπτό λόγο).