Δεύτερη κλίση

 

Η δεύτερη κλίση των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που συνοδεύονται από το αόριστο άρθρο. Σ' αυτή την περίπτωση τα επίθετα κλίνονται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική ein guter Vater eine gute Mutter ein gutes Kind
γενική eines guten Vaters einer guten Mutter eines guten Kinds
δοτική einem guten Vater einer guten Mutter einem guten Kind
αιτιατική einen guten Vater eine gute Mutter ein gutes Kind

 

 
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική keine guten Väter keine guten Mütter keine guten Kinder
γενική keiner guten Väter keiner guten Mütter keiner guten Kinder
δοτική keinen guten Vätern keinen guten Müttern keinen guten Kindern
αιτιατική keine guten Väter keine guten Mütter keine guten Kinder

 

 

Στην δεύτερη κλίση των επιθέτων χρησιμοποιούνται οι καταλήξεις:-er, -e, -es και -en. Μόνο στην ονομαστική ενικού σε όλα τα γένη και στην αιτιατική ενικού θηλυκού και ουδετέρου έχουμε αποκλίσεις από την κατάληξη -en.

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική
-er
-e
-es
γενική
-en
-en
-en
δοτική
-en
-en
-en
αιτιατική
-en
-e
-es

 

 
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
-en
γενική
δοτική
αιτιατική

 

 

Όχι μόνο μετά από το αόριστο άρθρο (κατάφαση: ein/eine/ein και irgendein/irgendeine/irgendein, άρνηση: kein/keine/kein), αλλά και μετά από το κτητικό άρθρο ένα επίθετο κλίνεται σύμφωνα με την δεύτερη κλίση.

 

  Παραδείγματα
mein/dein/sein usw.
mein neues Auto
eure alte Wohnung