με Modalverb

 

Οι εξής εναλλακτικές δομές διατύπωσης της παθητικής έχουν Modalverb.

 

sich lassen + απαρέμφατο Modalverb Διατύπωση στην παθητική φωνή
Das Programm lässt sich einfach installieren. können Das Programm kann einfach installiert werden.
Das Auto lässt sich nicht reparieren. Das Auto kann nicht repariert werden.

 

 

Aυτή η εναλλακτική δομή διατύπωσης της παθητικής διαφέρει από αντίστοιχες δομές στις οποίες το υποκείμενο είναι πρόσωπο. Όταν το υποκείμενο είναι πρόσωπο η σημασία του "sich lassen" είναι "επιτρέπω, προτρέπω".

 

sich lassen + απαρέμφατο Διατύπωση στην παθητική φωνή
Er lässt sich nicht belügen. Er lässt nicht zu, dass man ihn belügt.
Sie lässt sich die Haare schneiden. Sie veranlasst, dass ihr jemand die Haare schneidet.

 


 

 

sein + zu + απαρέμφατο Modalverb Διατύπωση στην παθητική φωνή
Das Auto ist zu reparieren. können ή müssen Das Auto kann // muss repariert werden.
Der Fehler ist nicht zu übersehen. nicht können ή nicht dürfen/sollen Der Fehler kann nicht // darf / soll nicht übersehen werden.

 

Αν εκφράζεται δυνατότητα, αναγκαιότητα ή απαγόρευση εξαρτάται από τα συμφραζόμενα.

 


 

 

Επίσης μπορούν να σχηματιστούν παθητικές δομές με τη βοήθεια καταλήξεων.

 

sein + επίθετο που λήγει σε -bar, -lich, -fähig &  -abel, -ibel (ξενικές καταλήξεις).
Modalverb Διατύπωση στην παθητική φωνή
Das Auto ist reparierbar. können Das Auto kann repariert werden.
Der Brief ist kaum leserlich. Der Brief kann kaum gelesen werden.
Der Kranke ist transportfähig. Der Kranke kann transportiert werden.