χωρίς Modalverb

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο Διατύπωση στην παθητική φωνή
Die Tür öffnet sich. Die Tür wird geöffnet.
Eine Lösung wird sich finden. Eine Lösung wird gefunden werden.

 

 

Σε αυτές τις δομές δεν μπορεί να αναφερθεί ο "δράστης" (το ποιητικό αίτιο) με ένα εμπρόθετο σύνολο.

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο
Die Tür öffnet sich von mir. Λάθος

 

 

Επίσης οι αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο δεν ανήκουν στις εναλλακτικές δομές διατύπωσης της παθητικής όταν το υποκείμενο δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο σε αιτιατική.

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο μετατροπή: το υποκείμενο μετατρέπεται σε αντικείμενο σε αιτιατική
Die Tür öffnet sich. Man öffnet die Tür.