Σημασία

 

Μια πρόθεση μπορεί να είναι μονοσήμαντη, πολλές προθέσεις έχουν όμως περισσότερες σημασίες. Η πρόθεση seit για παράδειγμα έχει αποκλειστικά χρονική σημασία, ενώ η πρόθεση nach μπορεί να έχει χρονική, τοπική ή τροπική σημασία.

 

Παραδείγματα  
Ich bin seit gestern in Berlin. χρόνος
Wir machen nach dem Essen einen Spaziergang. χρόνος
Wir sind auf dem Weg nach Süden. τόπος
Alles verlief nach Wunsch. τρόπος

 


 

 

Οι προθέσεις χωρίζονται σύνφωνα με τη συχνότητα χρήσης τους σε δύο ομάδες, προθέσεις Ι και ΙΙ. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις προθέσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τις προθέσεις της δεύτερης ομάδας.

 

Προθέσεις I
ab an auf aus bei bis
durch für gegen gegenüber hinter in
mit nach neben ohne über um
unter von vor zu zwischen  
           
           
Προθέσεις II
abseits abzüglich angesichts anlässlich (an)statt ausschließlich
außer außerhalb betreffs bezüglich binnen dank
diesseits einschließlich entgegen entlang exklusive fern
gemäß halber infolge inklusive inmitten innerhalb
je jenseits kraft laut mangels mitsamt
mittels nahe nebst ob oberhalb per
pro samt seit seitens seitlich trotz
um...willen unfern ungeachtet unterhalb unweit vermittels
vis-a-vis während wegen wider zufolge zugunsten
zuliebe zuzüglich zwecks