Ιδιαιτερότητες των Modalverben

 

Τα Modalverben σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό ρήμα haben και το απαρέμφατο αντί για τη μετοχή παρακειμένου.

 

Παράδειγμα
Ich habe sofort nach Haus gehen müssen.

 

 

Όταν όμως το Modalverb χρησιμοποιείται ως αυτόνομο ρήμα (δηλαδή δεν συνδέεται με απαρέμφατο), τότε ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος σχηματίζονται κανονικά με τη μετοχή παρακειμένου.

 

Παράδειγμα
Ich habe sofort nach Haus gemusst.