Απαρέμφατο αντί μετοχής

 

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος σχηματίζονται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου.

 

Σε συγκεκριμένα όμως ρήματα ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος δεν σχηματίζονται με τη μετοχή παρακειμένου, αλλά με το απαρέμφατο.

 

 

Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

 

   
χρήση
1. Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen
υποχρεωτική
2. brauchen
υποχρεωτική
3. lassen, sehen, hören
συχνή
4. heißen, helfen, lehren, lernen, fühlen, spüren
σπάνια

 

Παρατήρηση: Αυτό συμβαίνει μόνο όταν τα ρήματα αυτά συνδέονται με ένα απαρέμφατο και όχι όταν λειτουργούν ως αυτόνομα ρήματα.

 


 

 

Παραδείγματα:

 

Παραδείγματα για Modalverben
Ich habe sofort nach Hause gehen müssen.
Wir haben im Warteraum nicht rauchen dürfen.
Sie hatte ihre Großeltern besuchen wollen.
Er hat das Buch lesen sollen.
  βοηθητικό   απαρέμφατο απαρέμφατο αντί για μετοχή
   

 

Παραδείγματα για το ρήμα brauchen
Er hat nicht nochmals zu kommen brauchen.
Sie hatte die Prüfung nicht zu wiederholen brauchen.
  βοηθητικό   απαρέμφατο απαρέμφατο αντί για μετοχή
   

 

Παραδείγματα για τα ρήματα lassen, sehen, hören
Ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen.
Sie hatte ihre Enkelin tanzen sehen.
Wir haben die Nachbarn laut singen hören.
  βοηθητικό   απαρέμφατο απαρέμφατο αντί για μετοχή