Γενική με -s

 

Με -s σχηματίζεται η γενική όταν

 

- το ουσιαστικό λήγει σε e, el, er, en, chen, lein και ling και αυτές οι καταλήξεις δεν τονίζονται.

 

  Παραδείγματα
-e
Getue
Getues
-el
Vogel
Vogels
-er
Fahrer
Fahrers
-en
Süden
Südens
-chen
Mädchen
Mädchens
-lein
Fräulein
Fräuleins
-ling
Flüchtling
Flüchtlings

 

 

- το ουσιαστικό είναι ξενικό

 

Παραδείγματα
Hotel
Hotels
Doktor
Doktors
Team
Teams