Πλάγιος λόγος

Παρατηρήσεις:

 

Κατά τη μεταφορά των λεγουμένων κάποιου πρέπει να επισημανθεί ότι

 

1

ο πλάγιος λόγος εισάγεται με ένα ρήμα ή ουσιαστικό που δηλώνει ότι κάποιος ισχυρίζεται, σκέφτεται, υποστηρίζει κάτι κτλ.

2

ο πλάγιος λόγος βρίσκεται στον ίδιο χρόνο που βρίσκεται και ο ευθής λόγος. Ο χρόνος του ρήματος που εισάγει τον πλάγιο λόγο δεν παίζει κανένα ρόλο.

3

ο πλάγιος λόγος μπορεί να αποδοθεί με δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με σύνδεσμο (dass) ή δεν εισάγονται με σύνδεσμο. Για λόγους ύφους καλό είναι να αποφεύγονται οι αλλεπάλληλες δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με dass.

4

οι αντωνυμίες αλλάζουν στον πλάγιο λόγο σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.

5

οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί του τόπου και του χρόνου αλλάζουν στον πλάγιο λόγο σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.

6

οι τύποι Konjunktiv που υπάρχουν στον ευθή λόγο διατηρούνται στον πλάγιο λόγο χωρίς μετατροπές.

7

απαρεμφατικές προτάσεις που υπάρχουν στον ευθή λόγο διατηρούνται στον πλάγιο λόγο χωρίς μετατροπές.