Το Modalverb sollen

Διαφοροποίηση μεταξύ nicht sollen και nicht müssen

 

Το Modalverb sollen στην άρνηση (nicht sollen) εκφράζει απαγόρευση, η άρνηση του müssen (nicht müssen) σημαίνει ότι κάτι δεν είναι αναγκαίο.

 

απαγόρευση
απουσία αναγκαιότητας
nicht sollen
nicht müssen

 

 

Η άρνηση του sollen αναφέρεται στο απαρέμφατο με το οποίο συνδέεται, η άρνηση του müssen αναφέρεται στο ίδιο το Modalverb.

 

απαγόρευση
παράδειγμα περίφραση
nicht sollen
Du sollst ihn nicht benachrichtigen!
Es ist notwendig, dass du ihn nicht benachrichtigst.

 

απουσία αναγκαιότητας
παράδειγμα περίφραση
nicht müssen
Du musst ihn nicht benachrichtigen! Es ist nicht notwendig, dass du ihn benachrichtigst.

 

 

Το κλασικό Modalverb για τη διατύπωση μιας απαγόρευσης είναι η άρνηση του dürfen (nicht dürfen). Συγκριτικά με το nicht sollen το nicht dürfen εκφράζει μια πιο επιτακτική απαγόρευση. Διαφοροποίηση στην ένταση υπάρχει και στο nicht müssen σε σύγκριση με το nicht brauchen όσον αφορά την απουσία αναγκαιότητας.

 

απαγόρευση
απουσία αναγκαιότητας
'ενταση
nicht sollen
nicht brauchen
+
nicht dürfen
nicht müssen
+ +