Προσωπική παθητική φωνή

Αν υπάρχουν στην ενεργητική πρόταση επιρρηματικοί προσδιορισμοί κάθε είδους τότε αυτοί μεταφέρονται αυτούσιοι στην παθητική πρόταση. Καμία μετατροπή δεν είναι εφικτή.

 

 

Για να δούμε ένα παράδειγμα:

 

 

Ενεργητική φωνή
Das Elektrogeschäft informiert Interessenten regelmäßig über neue Produkte.

 

Παθητική φωνή
Interessenten werden regelmäßig über neue Produkte. informiert.

 

 

 

Κανόνας μετατροπής:

 

  Επιρρηματικοί προσδιορισμοί μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.