Υπερσυντέλικος

Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein (στον παρατατικό) και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος.

 

Ποιο από τα δύο βοηθητικά θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από το ρήμα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα χρόνοι με haben ή sein.

 

Υπερσυντέλικος με haben
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich hatte gegeben
du hattest
er / sie / es hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten
Sie hatten

 

Υπερσυντέλικος με sein
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich war gekommen
du warst
er / sie / es war
wir waren
ihr wart
sie waren
Sie waren