Ενεστώτας

Σε μια ομάδα ανωμάλων ρημάτων αλλάζει το θέμα και στον ενεστώτα, στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

 

Με βάση την αλλαγή του θέματος διακρίνουμε πέντε κατηγορίες.

 

Στις πρώτες δύο κατηγορίες αλλάζει το θεματικό φωνήεν από e σε i ή ie.

 

 
e --- i
 
e --- ie
πρόσωπο θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
sprech
e  
seh
e
du
sprich
st  
sieh
st
er / sie / es
sprich
t  
sieh
t
wir
sprech
en  
seh
en
ihr
sprech
t  
seh
t
sie
sprech
en  
seh
en
Sie
sprech
en  
seh
en

 

 

Στις επόμενες τρεις κατηγορίες το θεματικό a, au και o παίρνει διαλυτικά.

 

 
a --- ä
 
au --- äu
 
o --- ö
Person θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
schlaf
e  
lauf
e  
stoß
e
du
schläf
st  
läuf
st  
stöß
t
er / sie / es
schläf
t  
läuf
t  
stöß
t
wir
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en
ihr
schlaf
t  
lauf
t  
stoß
t
sie
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en
Sie
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en