Ενεστώτας

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -t ή -d, τότε πριν την κατάληξη προστίθεται ένα e στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Αυτό ισχύει και για το δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού, αν δεν αλλάζει στα πρόσωπα αυτά το θέμα.

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
 
με αλλαγή στο θέμα
 
χωρίς αλλαγή στο θέμα
πρόσωπο θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
lad
e  
bitt
e
du
läd
st  
bitt
est
er / sie / es
läd
t  
bitt
et
wir
lad
en  
bitt
en
ihr
lad
et  
bitt
et
sie
lad
en  
bitt
en
Sie
lad
en  
bitt
en