Χρονικά επιρρήματα

 

Τα χρονικά επιρρήματα δηλώνουν χρόνο.

 

 

Σύμφωνα με τη σημασία τους χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

  Παραδείγματα
παρόν heute, jetzt, heutzutage, gerade usw.

 

  Παραδείγματα
παρελθόν damals, einst, früher, gestern, neulich usw.

 

  Παραδείγματα
μέλλον bald, künftig, übermorgen, später usw.

 

  Παραδείγματα
χρονικό σημείο dann, seitdem, vorhin, heute, anfangs usw.

 

  Παραδείγματα
επανάληψη mehrmals, montags, dreimal, oft usw.

 

  Παραδείγματα
διάρκεια lange, weiterhin, jahrelang, noch usw.