Μέλλοντας

Μια περαιτέρω λειτουργία του μέλλοντα είναι η διατύπωση μιας προτροπής. Τότε το υποκείμενο βρίσκεται πάντα στο δεύτερο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού ή στον τύπο ευγενείας. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τύπο της προστακτικής.

 

Παραδείγματα
Du wirst jetzt den Mund halten.
Ihr werdet das Geld sofort zurückgeben.
Sie werden jetzt den Laden verlassen.