Μέλλοντας

Μέλλον: Μέλλοντας ή ενεστώτας;


Ο μέλλοντας έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία με το ενεστώτα με μελλοντική σημασία. Συγκριτικά εκφράζει όμως ο μέλλοντας μικρότερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση του μελλοντικού γεγονότος.

 

Στη χρήση του ενεστώτα με μελλοντική σημασία καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.