Αύξηση e

 

Πριν την κατάληξη ενός ρήματος προστίθεται ένα -e- κατά την κλίση του, όταν το θέμα του ρήματος λήγει σε:

 

1. d, t
2. b, p, d, t, g, k, f, s, ch, sch + m ή n

 

 

Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις*:

 

  Ενεστώτας οριστικής Παρατατικός οριστικής Μετοχή παρακειμένου
ομαλά ρήματα δεύτερο πρόσωπο ενικού όλα τα πρόσωπα σε ενικό και πληθυντικό σχηματισμός μετοχής παρακειμένου
τρίτο πρόσωπο ενικού
δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
ανώμαλα ρήματα δεύτερο πρόσωπο ενικού** δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού ---
τρίτο πρόσωπο ενικού**
δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού

 

*Σε αυτό το σημείο δεν αναφέρεται η αύξηση e στην προστακτική που άλλοτε είναι προαιρετική και άλλοτε υποχρεωτική. Περισσότερα για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα Σχηματισμός προστακτικής.

 

** Δεν ισχύει για ανώμαλα ρήματα που αλλάζουν το θέμα τους (θεματικό φωνήεν) στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού όπως για παράδειγμα στο ρήμα laden (du lädst, er lädt).

 

 

Παραδείγματα:

 

ομαλά ρήματα
Ενεστώτας οριστικής
  Παρατατικός οριστικής   Μετοχή παρακειμένου
πρόσωπο θέμα κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
arbeit
e
arbeit
ete gearbeitet
du
arbeit
est
arbeit
etest
er/sie/es
arbeit
et
arbeit
ete
wir
arbeit
en
arbeit
eten
ihr
arbeit
et
arbeit
etet
sie
arbeit
en
arbeit
eten
Sie
arbeit
en
arbeit
eten

 

ανώμαλα ρήματα
Ενεστώτας οριστικής
  Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
find
e
fand
--
du
find
est
fand
st
er/sie/es
find
et
fand
--
wir
find
en
fand
en
ihr
find
et
fand
et
sie
find
en
fand
en
Sie
find
en
fand
en